Hợp tác cùng Share4SEO

05/12/2018 03:35   by Admin

Khi bạn bè của (S) thực hiện cài đặt phần mêm Share4SEO. Yêu cầu họ nhập thông tin ID đăng nhập của người giới thiệu vào mục sau:

- Khi bạn bè bạn (S) thanh toán lần đầu tiên bạn sẽ nhận được 30% tổng hóa đơn của (S)

- Khi (S) thanh toán ở lần kế tiếp bạn vẫn sẽ nhận tiếp 5% trên tổng hóa đơn của (S) mãi mãi

- Hoa hồng kiếm được sẽ được tổng kết vào ngày 30 hàng tháng

Hoa hồng này bạn có thể dùng để gia hạn tool hoặc quy đổi Coin ra tiền mặt theo tỷ lệ 1:0.95  và thanh toán qua MOMO

Theo dõi các tài khoản mình đã giới thiệu tại đây: