Hướng dẫn sử dụng chức năng " Quản lý link website"

Bước 1: Người dùng phải đã Scan website

- Sau khi người dùng  khai báo website  trong mục Quản lý website hệ thống sẽ tự động Scan website.  Người dùng cũng có thể vào mục "Quản lý website"  chuột phải vào  website muốn scan  và chọn "quét các bài viết của website"

Bước 2: Người dùng vào chức năng " Quản lý dự án Seo" chọn menu "Quản lý link website" sau đó click chọn website ở  cột bên trái để theo dõi các link của website

quản lý links website

Bước 2: Thêm Url cho website 

Chọn chức năng "Quản lý dự án seo" chọn menu "Quản lý Links website" sau đó chọn website cần thêm Url ở cột bên trái và  click chọn " Add Url"

Xem chi tiết tại video